Osnovni podaci o kompaniji

„HEBA“ AD poseduje preko 40 godina iskustva u oblasti proizvodnje flaširane prirodne mineralne vode bogate mineralnim solima. Kompanija ima izuzetne prirodne resurse u proizvodnji mineralne vode i poseduje ekskluzivno pravo za eksploataciju prirodne mineralne vode sa izvorišta u Bujanovačkoj Banji.
Prepoznavši bogatstvo ovog kraja kvalitetnom i zdravom vodom, 1976. godine izgrađena je fabrika za flaširanje prirodne mineralne vode Heba.
Vodni potencijal izvorišta u kvantitativnom i kvalitativnom smislu je neiscrpan i u stalnom procesu regenerizacije. Kapacitet izvora je 11 l/s prirodne mineralne vode bogate mineralnim solima, odnosno 33.01 l/s prirodne mineralne vode sa niskim sadržajem rastvorivih mineralnih materija. Voda se koristi za flaširanje kao prirodna mineralna voda i za proizvodnju bezalkoholnih osvežavajućih napitaka.

Kompanija posluje u skladu sa standardom ISO 9001 i sistemom bezbednosti hrane HACCP koji su sertifikovani od strane SGS-a, potom sertifikat za kvalitet dodeljen od strane Međunarodnog instituta Frenezijus o zvaničnom priznanju prirodne mineralne vode u EU, kao i sertifikat Zelena jabuka koji se dodeljuje proizvodima zdrave hrane.

Heba prirodna mineralna voda bogata mineralnim solima je natrijumova, bikarbonatna, fluorna ugljeno kisela voda. Preovlađujući gas je ugljen dioksid. Temperatura izvora varira od hladnih (ispod 20ºC), preko hipotermalnih (20-30ºC), homotermalnih (30-40ºC) do hipertermalnih voda (više od 40ºC). Sve ispitivane mikrokomponente neorganskog i organskog porekla su u granicama dozvoljenih koncentracija za flaširanje prirodne mineralne vode i zadovoljavaju kriterijume utvrđene Pravilnikom o kvalitetu prirodne mineralne vode.
Na eksploatacionom polju kompanije ustanovljeno je šest izvorišta mineralne vode i tri izvorišta vode sa niskim sadržajem rastvorivih mineralnih materija. Svi izvori su locirani u neposrednoj blizini fabrike.
Kompanija Heba poseduje distributivne centre u najvažnijim regionalnim centrima, čime je omogućen plasman na čitavoj teritoriji Srbije. Pored dobre distributivne mreže, preduzeće poseduje i veliki vozni park, koji omogućava adekvatnu i blagovremenu isporuku svojih proizvoda kupcima. Pored tržišta Srbije, voda je prisutna i na tržištima Crne Gore i Makedonije.
 

Na značajno povećanje domaće potrošnje flaširane vode posebno utiču:
►    edukacija potrošača o prednostima konzumiranja pakovane vode
►    porast životnog standarda

Jedna od važnih prednosti Heba vode je da ništa ne narušava sklad između nje i prirode. Sa dubina od 200 do 400m i temperature 42-46ºC, iz svog podzemnog basena ona izvire tzv. samoizlivom, bez pumpi, nošena sopstvenim gasom (ugljen dioksid).
Sistem transporta vode od izvora do boce je zatvoren, bez spoljašnjeg uticaja, tako da se čuva njena izvorna prirodna čistoća i ne menjaju se njena vrhunska prirodna svojstva.
Heba se u svetu voda izdvaja i po bogatstvu minerala. 
Heba je prepoznatljiv brend u nacionalnim i regionalnim okvirima sa značajnim učešćem na tržištu i velikim brojem lojalnih kupaca.
Uz investiranje u marketing i distribuciju, planira se značajno povećanje tržišnog učešća i primat u plasmanu flaširanih prirodnih mineralnih voda. Cilj je izgradnja prepoznatljive komunikacije i stvaranje snažnog imidža brenda.


Ime  

Heba, (grč. Ἥβη, lat. Hebe), je u grčkoj mitologiji bila boginja večne mladosti i nosilac pehara olimpijskih bogova.
Po Homeru, Heba je bila kći boga Zevsa i boginje Here. Međutim, većina kasnijih zapisa govori da je Heba rođena sama od sebe (slično Ateni). Udala se za Herakla, najvećeg junaka grčkih mitova, a kao svadbeni poklon podarila mu je besmrtnost.
Lik boginje Hebe sačuvao se na brojnim slikama na vazama, gde je ona najčešće prikazana u društvu bogova i sa Heraklom. Vaze potiču iz 5. veka pre nove ere i nalaze se u raznim zbirkama širom sveta - naročito u američkim i italijanskim. Da je Heba večna inspiracija govori i podatak da su i u novije vreme brojni umetnici slikali ili vajali lik Hebe.