HEBA AD poseduje sledeće linije:

1.   Linija za punjenje staklene ambalaže od 1 litra,

kapaciteta 12.000 boca/čas
   
2.   Linija za punjenje staklene ambalaže od 0,25 i 0,75 litara,

kapaciteta 4.000 boca/čas

3.   Linija za punjenje P.E.T. ambalaže od 0,5 litara

kapaciteta 6.000 boca/čas
   
4.   Linija za punjenje P.E.T. ambalaze od 1,5 litara,

  kapaciteta 7.000 boca/čas
   
5.   Linija za punjenje P.E.T. ambalaže od 1,5 i 2 litra,

kapaciteta 10.500 boca/čas
 
6.   Linija za punjenje balona od 6 litara

kapaciteta 1.900 boca/čas
 
7.   Linija za punjenje balona od 15 litara, kapaciteta 100 balona/čas


Linije su od renomiranih svetskih proizvođača iz oblasti prehrane: SIG SIMONAZZI, SARCMI, ENOBERG, P.E.- Italija; KRONES, WINTERWERB, NAGEMA, ORTMANN & HERBST  - Nemačka.
   
HEBA AD, poseduje i sopstvenu proizvodnju boca od P.E.T. materijala. Boce se proizvode na mašinama marke SIDEL kapaciteta 12 800 boca/čas, za koje se kupuju gotovi predoblikovi, i na mašini marke SIPA kapaciteta 7.000 boca/čas na kojoj je zaokružen proces - izrada predformi i duvanje boca.