Lokalitet

Bujanovačka Banja je malo poznato narodno lečilište kod sela

 

Rakovca, nedaleko od Bujanovca. Ranije je bila poznata kao

 

Rakovačka “divlja” Banja. Od Bujanovca je udaljena tri kilometra prema severolstoku, a od Vranja 13 km ka jugu. Banja "pod otvorenim nebom" nalazi se u dnu Vranjsko-bujanovačke kotline, nedaleko od savremenog puta i pruge u dolini Južne Morave. Leži na 395 m nadmorske visine i lako je pristupačna. 
Priroda je ovde više nego izdašna. U okolini Bujanovačke Banje, u selima, lekovite vode izviru same. Njima se zalivaju bašte! Neki od izvora su toliko bogati mineralima da ne mogu da služe za napajanje stoke.
Postoje podaci da se na arheološkom lokalitetu Kale u blizini Bujanovca nalazi najstarije urbano naselje u Srbiji.
Arheološki lokalitet Kale se nalazi desetak kilometara jugoistočno od Bujanovca i arheolozi ga istražuju poslednjih osam godina.
Reč je o nalazištu iz vremena Aleksandra Velikog, starom oko 2.400 godina. Smatra se da je to naselje nekoliko vekova starije od Viminacijuma (u blizini Starog Kostolca), Sirmijuma (Sremska Mitrovica) ili Naisusa (Niš).
Trenutno se rade istraživanja u podgrađu lokaliteta, u okviru hidrotehničkog sistema koji je vodom snabdevao ovaj grad. 

Otkopana je monumentalna građevina koja je nazvana „cisterna“. Ona je napravljena od polukružnih preciznih kamenih blokova, dužine oko devet metara i visine oko tri metra. To je prva građevina takve vrste otkrivena na ovim prostorima.
Do sada je istraženo tek pet odsto od četiri hektara na koliko se pretpostavlja da se drevni grad prostirao.
Hidrotehnički kompleks kakav je otkriven mogao je vodom da snabdeva grad od 3.000 stanovnika, što bi značilo da je ovaj grad bio i velegrad svog vremena.
Još uvek nije potvrđeno, ali postoji velika mogućnost da je reč o Damastionu (najseverniji grad iz vremena Aleksandra Velikog).