sr

Znojenje i rehidracija

Znojne žlezde luče tečnost (znoj) koji se sastoji od vode, minerala (makroelemenata: natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, hlora; mikroelemenata: cinka, bakra, hroma), laktata, ureje i malo ugljenih hidrata. Od minerala, znojem se gubi najviše natrijuma. Pri istim uslovima, količina znoja i njegov sastav pokazuju individualne varijacije.
Znojenje (perspiracija) je proces čija je svrha hlađenje tela. U fiziološkim uslovima, do porasta temperature u organizmu dovode fizički rad i/ili povišena ambijentalna temperatura. Oko 60% kilokalorija potrebnih mišićima potroše se za proizvodnju toplote. Ukoliko se toplota ne odvodi iz tela, dolazi do pregrevanja i eventualno, do toplotnog udara. Od ovih opasnosti telo se brani znojenjem. Znoj isparava sa kože (evaporacija) i u toku ovog procesa odvodi se višak toplote iz organizma.
U sedećem stilu života prosečna osoba izgubi 500 do 700 ml vode dnevno putem znoja, dok se u toku vežbanja izluči prosečno 0,8 do 1,4 litra znoja na sat. Međutim, ljudi koji se puno znoje mogu izgubiti 6 do 12 litara tečnosti dnevno. Zbog toga postoje posebni protokoli za rehidraciju kod sportista i rekreativaca. Tečnost se uzima pre, za vreme i posle treninga.

Prijavi se za newsletter

Heba Group Chat Pitajte Hebu
Pozovite me